Transport towarów ADR w świetle przepisów

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Transport towarów ADR jest szczególnym rodzajem transportu. Wymaga on przestrzegania przepisów zawartych w międzynarodowej Konwencji ADR. Nakłada ona ściśle określone wymogi na wszystkich uczestników takiego rodzaju transportu. Należy koniecznie znać przepisy i bezwzględnie się do nich stosować.

Obowiązki pracowników na konkretnych etapach transportu towarów ADR

Szczególna rola w przypadku przewozu ADR przypada nadawcy, gdyż jest on odpowiedzialny za przygotowanie ładunku do transportu. Po jego stronie pozostaje właściwe opakowanie całości ładunku oraz jego oznakowanie. Ponadto każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie czy rozładunek powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Osoba taka odpowiedzialna jest za wsparcie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Zgodnie z przepisami przewoźnik takich towarów powinien upewnić się, czy towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu są dopuszczone do niego zgodnie z ADR. Przewoźnik musi też upewnić się, czy może zapewnić odpowiedni środek transportu i właściwe oznakowania. Z kolei na kierowcy spoczywa obowiązek przejścia odpowiedniego szkolenia, które przygotuje go do przewozu tego rodzaju ładunków i oczywiście zdanie egzaminu. Kierowca w kabinie musi posiadać całą odpowiednią dokumentację zawierającą dane nadawcy i odbiorcy przewożonego ładunku oraz numery UN wszystkich przewożonych ładunków, numery nalepek, grupę pakowania, rodzaj oraz ilość przewożonego towaru i dodatkowe informacjami charakteryzujące przewóz. Kierowca powinien posiadać także pisemną instrukcję od nadawcy w językach wszystkich krajów tranzytowych. Podstawowym dokumentem stosowanym przy tego typu przewozach jest list przewozowy. Warto też wspomnieć, że pojazd powinien być wyposażony w tzw. skrzynkę ADR zawierającą m.in. kliny pod koła, dwa znaki stojące ostrzegawcze i płyn do płukania oczu.

Jeśli chodzi o przewóz drogowy, to materiały niebezpieczne mogą być transportowane na następujące sposoby:

– w sztukach – w tym wypadku każda sztuka towaru powinna posiadać odpowiednie nalepki informujące o zagrożeniu;

– bez opakowania – możliwy jedynie w przypadku przewożenia towarów stałych, które nie stwarzają dużego zagrożenia;

– w cysternach – konieczne jest właściwe oznakowanie cysterny przewożącej ADR.

 

Na koniec należy wspomnieć, że transport ładunków ADR nie jest sprawą łatwą, dlatego warto powierzyć go sprawdzonej firmie, takiej jak Trans Polonia Group, która posiada ugruntowaną pozycję nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Poprzedni wpis: Jak zostać kierowcą cysterny? Następny wpis: Kierowca ADR - jakie wymogi musi spełnić?