Kierowca ADR – jakie wymogi musi spełnić?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Każdy kierowca zawodowy z pewnością spotkał się z terminem ADR. Najprościej mówiąc, jest to europejska umowa dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych np. łatwopalnych. Coraz więcej kierowców decyduje się na szkolenie w tym zakresie. Wynika to częściowo z chęci doskonalenia się w kwestiach zawodowych, ale też ze wzrostu świadomości i, co oczywiste z chęci zarabiania większej stawki. Jakie wymogi musi spełniać kierowca ADR? Odpowiemy na to pytanie.

Co zrobić, by zostać kierowcą ADR?

Przepisy ADR w naszym kraju reguluje Umowa europejska w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Kierowcy chcący przewozić tego rodzaju towary muszą posiadać zaświadczenie stwierdzające, iż przeszli szkolenie ws. przewozu ADR oraz zdali egzamin, którego zakres obejmuje m.in. sprawdzenie znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sprawdza wiedzę na temat przyczyn wypadków ciężarówek przewożących towary niebezpieczne. Ponadto należy pamiętać, że kierowca taki musi mieć ukończone 21 lat i oczywiście posiadać prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem 95.

Co po egzaminie?

Gdy już kierowca zda egzamin z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i rozpocznie pracę, podlega pewnym ścisłym regulacjom. Warto zaznaczyć, że za bezpieczeństwo transportu ADR odpowiedzialny jest nie tylko przewoźnik, nadawca i odbiorca towaru, ale też kierowca, do którego obowiązków należy m.in. skontrolowanie czy zlecający transport skompletował niezbędne dokumenty, a także czy pojazd, którym będzie go przewoził, jest w prawidłowy sposób oznakowany. Kierowca musi być też odpowiednio wyposażony w tzw. skrzynkę ADR, która powinna mi.in. zawierać klin pod koła i dwa stojące znaki ostrzegawcze oraz w większości przypadków płyn do płukania oczu. Bardzo istotne jest też wysokiej jakości ubranie ochronne np. rękawice, okulary czy kamizelka ostrzegawcza.

 

 

Co ważne, zdarza się, że firmy przewozowe chcące zatrudnić kierowców ADR oferują i opłacają dla nich zarówno szkolenie, jak i egzamin. Taką możliwość w Grupie Trans Polonia posiada Szkoła Kierowców, której zadaniem jest nie tylko szkolenie kierowców zawodowych od podstaw, ale także zapewnienie kierowcom z niepełnymi uprawnieniami możliwości uzupełnienia szkoleń.

Poprzedni wpis: Transport towarów ADR w świetle przepisów Następny wpis: Co zaliczamy do towarów niebezpiecznych?