Jak zostać kierowcą cysterny?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Posiadanie prawa jazdy to w dzisiejszych czasach duże ułatwienie, które oprócz mobilności i niezależności, gwarantuje także dodatkowe możliwości rozwoju. Mając już uprawnienia kierowcy zawodowego i chcąc poszerzyć swoje kompetencje oraz zwiększyć zarobki, warto zainteresować się profesją kierowcy cysterny – jednego z najbardziej przyszłościowych, lecz wciąż niedocenianych zawodów!

 Kurs to nie wszystko, czyli wymagania do pracy jako kierowca ADR

 

Nazwa ADR odnosi się do międzynarodowej konwencji określającej zasady przewożenia niebezpiecznych substancji. Stąd właśnie, wspomniany skrót zastępuje często termin kierowcy cysterny, a dokładniej oznacza osobę posiadającą uprawnienia do transportu towarów stwarzających zagrożenie. Aby móc nazwać się kierowcą ADR, należy najpierw ukończyć 21 rok życia. Następnie, posiadając już prawo jazdy kategorii C, możliwe jest przejście specjalistycznego kursu narzuconego przez umowę europejską, którego główne przesłanie ma na celu wyedukowanie kierowcy w procedurze przewożenia szczególnych substancji, możliwych zachowań cysterny na drodze oraz sposobu napełniania zbiornika. Szkolenie odbywa się w wielu ośrodkach w kraju i trwa około 24 godzin, a jego brak w przypadku wykonywania zawodu może skutkować nałożeniem kary w postaci wysokiej grzywny! Celem instytucji kształcących w tym zakresie jest uświadomienie kierowcom powagi ich zadania oraz zobrazowanie im potencjalnego zagrożenia, które stwarzają na drodze.

 

Zwieńczeniem szkolenia z zakresu ADR jest egzamin polegający na rozwiązaniu 30 pytań jednorazowego wyboru, który oficjalnie potwierdza kompetencje i  kwalifikacje kandydata do wykonywania tego zawodu.  Jednak dobry kierowca cysterny, oprócz niezbędnych umiejętności i wiedzy teoretycznej, posiadać powinien także sprawny, odpowiednio oznakowany pojazd.

Poprzedni wpis: Przewożenie towarów niebezpiecznych Następny wpis: Transport towarów ADR w świetle przepisów