Przewożenie towarów niebezpiecznych

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Autostrady, obwodnice, drogi publiczne – wszystkie te węzły drogowe nie służą jedynie do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Tymi samymi drogami odbywają się bowiem transporty substancji, bez których normalne i komfortowe życie byłoby znacznie utrudnione.

O ile przewóz produktów spożywczych nie zalicza się do transportu podwyższonego ryzyka, o tyle istnieją materiały, których transport wiąże się z pewnym ryzykiem mniejszego lub większego stopnia. Paliwo jest właśnie taką substancją, której transport odbywa się pod szyldem towaru niebezpiecznego.

Zasady bezpieczeństwa przy przewozie paliw

Aby uniknąć katastrof lądowych i ujednolicić zasady bezpieczeństwa, w życie została wcielona umowa europejska, zwana umową ADR. Na jej mocy zostały określone zasady bezpieczeństwa przy przewozie substancji niebezpiecznych. Według danych szacunkowych, w Polsce blisko 80 % transportowanych drogą lądową towarów niebezpiecznych jest przewożonych cysternami.  Dlatego też cysterna, którą dostosowuje się do przewozu paliwa w stanie ciekłym, powinna być przygotowana zgodnie z zasadami ADR. Ważne jest także, aby załadunek cysterny odbywał się metodą ciśnieniową. Wynika to między innymi z łatwopalności paliw.

Wyposażenie samochodu, który transportuje paliwo, także nie jest bez znaczenia. Na stanie samochodu ciężarowego przewożącego towar łatwopalny muszą znajdować się minimum dwie gaśnice, których substancja gasząca ma postać proszkową. Odpowiednia liczba gaśnic oraz minimalna ilość środka gaśniczego uzależniona jest od masy zestawu. Aby transport paliwa napędowego był w pełni bezpieczny, należy przestrzegać również norm dotyczących napełnienia cysterny. Ważne jest, aby nie była ona załadowana niezgodnie z dopuszczalnym tonażem. Stan techniczny samej cysterny także nie może budzić żadnych wątpliwości.

Oznakowanie samochodu przewożącego paliwo

Samochód przewożący towar niebezpieczny powinien być odpowiednio oznakowany. Obowiązkowe oznaczenie odbywa się za pomocą specjalnych tablic w ostrzegawczym kolorze pomarańczowym. Na cysternie muszą znaleźć się też nalepki ostrzegawcze.

 

Jednak najważniejszym ogniwem bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych, takich jak na przykład paliwo, jest dobrze przeszkolony kierowca. Osoba transportująca musi zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie może wystąpić podczas jakiejkolwiek awarii. Świadomość postępowania w razie sytuacji zagrożenia to połowa sukcesu bezpiecznego przewozu paliw.

Poprzedni wpis: Prawo jazdy C+E. Do czego uprawnia? Następny wpis: Jak zostać kierowcą cysterny?