Jakie wymogi musi spełniać firma transportująca materiały niebezpieczne?

Data publikacji: 28 kwietnia, 2022

Przewóz towarów niebezpiecznych jest regulowany bardzo restrykcyjnymi przepisami. Są one ustalone w umowie ADR i innych aktach prawnych. Towary niebezpieczne to materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest dozwolony jedynie pod warunkami, które zostały określone przepisami prawa. Towary te stanowią zagrożenie, więc nie mogą być transportowane w sposób standardowy.

Jakie akty prawne regulują przewóz towarów niebezpiecznych?

Istnieje kilka aktów prawnych regulujących sposób transportu towarów zaliczanych do grupy niebezpiecznych. Pierwszym z nich jest umowa ADR, czyli międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w roku 1957. Kolejnym aktem prawnym jest konwencja CMR, czyli konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Obowiązuje ona w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów za granicę. Kolejnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych. Te wszystkie akty dotyczą transportu drogowego. Transport drogą kolejową i wodną regulują oddzielne przepisy.

Wymogi dotyczące ADR, które musi spełniać firma

Wymogi dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych dotyczą środków transportu tych materiałów oraz kierowców z ADR i wszystkich pracowników, mających styczność z towarami niebezpiecznymi. Materiały te muszą być przewożone w odpowiedniego rodzaju pojazdach – towary płynne w cysternach, a towary stałe w pojazdach zamkniętych lub otwartych (pod warunkiem zabezpieczenia ich odpowiednim opakowaniem). Pojazdy transportujące takie towary, muszą być oznaczone odpowiednimi tablicami ADR, nawet jeśli zostały opróżnione z niebezpiecznego towaru, a kabina kierowcy musi być odpowiednio zabezpieczona w razie wypadku drogowego.

Kierowcy, którzy prowadzą takie pojazdy, mają obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia. Nadawca towarów musi upewnić się, że towary są odpowiednio sklasyfikowane. Jego obowiązkiem jest także zaopatrzenie kierowcy w dokumenty dotyczące przewożonego ładunku.

Poprzedni wpis: Trans Polonia ze znakomitymi wynikami SQAS oraz nowym Certyfikatem! Następny wpis: Jak uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej?