Jak uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Data publikacji: 26 kwietnia, 2022

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument, który jest konieczny, aby móc kierować pojazdami wymagającymi posiadania prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E oraz D+E. Bez uzyskania świadectwa nie jest możliwe uzyskanie kodu 95 będącego wpisem do prawa jazdy potwierdzającym kwalifikacje kierowcy zawodowego. Podstawowym warunkiem, by rozpocząć starania o świadectwo kwalifikacji zawodowej, jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Rodzaje kursów na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Pierwszą kwestią, którą należy ustalić, jest rodzaj wybieranego kursu.

Kursy na kierowcę zawodowego prowadzone są w dwóch różnych blokach programowych. Pierwszym z nich jest blok dotyczący przewozu rzeczy dla kategorii C1, C1+E, C oraz C+E. Drugi blok dotyczy przewozu osób dla kategorii D1, D1+E, D oraz D+E.

Poza tym kursy dzielą się na kurs kwalifikacji przyspieszonej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenie okresowe. O tym, jaki kurs należy wybrać, decydują wiek kierowcy, to, czy posiada już świadectwo kwalifikacji zawodowej i termin uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy. Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest przez 5 lat. Po tym czasie należy przejść szkolenie okresowe.

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej krok po kroku

Aby otrzymać pracę jako kierowca krajowy, potrzebne jest uzyskanie prawa jazdy na kierowanie samochodami ciężarowymi oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kolejność uzyskiwania tych dwóch zezwoleń nie ma znaczenia.

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, należy zapisać się na kurs. Składa się on z wykładów zawierających treści podstawowe i specjalistyczne.

Kolejną rzeczą jest odbycie badań psychologicznych i lekarskich, aby stwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy.

Po ukończeniu kursu przystępuje się do egzaminu. Test przeprowadzany jest w ośrodku, w którym odbyło się szkolenie. Składa się z 20 pytań z zakresu podstawowego i 10 z wiedzy specjalistycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w Wydziale Komunikacji.

Trans Polonia organizuje kurs C+E dla osób, które chcą podjąć pracę jako kierowca, oraz szkolenia uzupełniające, pomagające zdobyć uprawnienia ADR. Firma zapewnia bezpłatne szkolenie, konkurencyjne zarobki i pewną pracę. Zdanie egzaminu kończącego kurs C+E gwarantuje Ci zatrudnienie. Ponadto zdobycie pełnych uprawnień kierowcy zawodowego ADR nie będzie Cię nic kosztować.

Poprzedni wpis: Jakie wymogi musi spełniać firma transportująca materiały niebezpieczne? Następny wpis: EKOLOGIA W GRUPIE TRANS POLONIA