Jak poprawnie oznakować zestaw przewożący ADR?

Data publikacji: 6 października, 2022

To bardzo ważne, aby inni uczestnicy ruchu (a przede wszystkim służby ratunkowe) byli świadomi tego, że prowadzony przez Ciebie zestaw wiezie substancje niebezpieczne. Jak ich o tym poinformować? Za pomocą widocznych znaków, umieszczanych na ciągniku oraz naczepie/cysternie.

 

Pierwszy z omawianych znaków to tablica ostrzegawcza w kształcie rombu, pozwalająca na rozpoznanie przewożonych materiałów i informująca o zagrożeniu, jaki on za sobą niesie. Numer na niej umieszczony informuje nas o klasie ADR danego niebezpiecznego ładunku.

Ważne są także etykiety stosuje się na opakowaniach zbiorczych podczas przewożenia ładunku ADR w tzw. sztukach przesyłek (a więc nie cysternami tylko naczepami, np. tzw. firankami).

Bardzo istotne pozostają pomarańczowe tablice. Umieszczamy jest z przodu ciągnika oraz z tyłu naczepy. Numery na nich widoczne informują  nas o rodzaju niebezpieczeństwa danego produktu oraz o jego klasie ADR. Jeżeli tablice są gładkie i nie posiadają żadnego numeru, oznacza to, że przewożone produkty są podzielne na sztuki – są w opakowaniach (ale wtedy dotyczą tylko towarów przewożonych naczepami, np. tzw. Firankami).

Cysterna wielokomorowa (w przypadku Trans Polonii 3 komorowa), również może być oznakowana gładkimi pomarańczowymi tablicami, jeśli przewozi różne ładunki ADR w każdej z komór. Wtedy ciągnik na przodzie a cysterna na tyle jest oznakowana gładkimi pomarańczowymi tablicami, a na każdej z komór cysterny po obu jej stronach umieszcza się pomarańczowe tablice z oznaczeniem w liczniku – numeru rozpoznawczego niebezpieczeństwa i w mianowniku – numer rozpoznawczy materiału UN. Po bokach cysterny na każdej komorze oraz z tyłu na dennicy umieszcza się tablice w kształcie rombu z oznaczeniem rodzaju niebezpieczeństwa.

Poprzedni wpis: Zmiany w pracy Kierowcy Zawodowego wprowadzone w ostatnich latach Następny wpis: Integrujemy się!