Zmiany w pracy Kierowcy Zawodowego wprowadzone w ostatnich latach

Data publikacji: 11 października, 2022

Pandemia koronawirusa zmieniła wiele aspektów życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Ze względów bezpieczeństwa konieczne stało się przestrzeganie szczególnych środków. Z tego powodu również praca kierowców musiała zostać dostosowana do nowych warunków. 2022 rok przyniósł nam kolejne zmiany, niezwiązane już z pandemią, a z Pakietem Mobilności.

Zmiana czasu pracy kierowców jako przykład zmian wprowadzonych podczas pandemii

Praca kierowcy ADR podczas pandemii stała się bardzo wyczerpująca ze względu na wprowadzenie kontroli granicznych. Do momentu rozpoczęcia pandemii obowiązywały określone przedziały czasu, w których trakcie kierowca mógł pracować. Zostały wprowadzone, aby chronić pracowników przed nadmiernym zmęczeniem wynikającym ze zbyt długiego prowadzenia pojazdu. Z powodu pandemii część państw zawiesiła obowiązywanie tego przepisu. Maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu z 9 godzin przedłużono do 11 godzin, z kolei maksymalny tygodniowy czas wykonywania pracy z 56 godzin przedłużono do 60. Zmiana ta miała na celu zwiększenie wydajności transportu ciężarowego, gdy zapotrzebowanie na dostawy gwałtownie wzrosło.

Pakiet mobilności w transporcie. Zmiany w roku 2022

Pakiet mobilności to w uproszczeniu pakiet przepisów, które swój ostateczny kształt przybiorą w roku 2026. To szeroki zakres regulacji dla rynku transportowego w UE. W roku 2022 wprowadzono zmiany w delegowaniu kierowców (system IMI). Są też wprowadzone nowe zasady kabotażu, a także obowiązek licencji i tachografów dla pojazdów powyżej 2,5 t. I coś jeszcze: obowiązek powrotu do bazy co 8 tygodni. Czy pakiet mobilności jest korzystny dla kierowców? – Praca kierowcy ADR jest coraz dokładniej definiowana wraz ze wszystkimi zasadami dot. wynagrodzenia. Dużą zmianą jest kwestia związana z wynagrodzeniem kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, którzy dzięki pakietowi mobilności otrzymują wynagrodzenie w wysokości obowiązującej na terenie danego państwa.

Poprzedni wpis: W jakich sytuacjach opłacalna jest dzierżawa cysterny? Następny wpis: Jak poprawnie oznakować zestaw przewożący ADR?