Zasady postępowania w razie powstania zagrożenia przy transporcie ADR

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Przewóz materiałów niebezpiecznych uregulowany jest wieloma przepisami. Nie oznacza to jednak, że na drogach nie dochodzi do groźnych sytuacji z ich udziałem – nawet nieduży poślizg ciężarówki ADR może mieć fatalne skutki dla ludzi i środowiska. Centralny Instytut Ochrony Pracy wskazuje, jak powinien zachować się kierowca takiego pojazdu w sytuacji zagrożenia, by zminimalizować ryzyko i odpowiednio przygotować miejsce wypadku na przyjazd odpowiednich służb.

Instrukcja wypadkowa dla kierowców ADR

Każdy kierowca ADR powinien przestrzegać tzw. instrukcji wypadkowej („Instrukcje pisemne zgodne z ADR”). W sytuacji zagrożenia powinien on w pierwszej kolejności zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i instalację elektryczną. Jeśli jest taka możliwość, pojazd powinien zostać zatrzymany tam, gdzie będzie stanowił najmniejsze zagrożenie. Kierowca zobowiązany jest też do jego oznakowania odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. Musi zadbać o to, by do miejsca wypadku nie podchodziły osoby postronne. W wypadku przewozów materiałów niebezpiecznych w opakowaniach jednostkowych, jeśli jest to możliwe, kierowca ADR powinien spisać lub zapamiętać numery rozpoznawcze na sztukach przesyłki. Jak najszybciej musi też poinformować o zdarzeniu Straż Pożarną i Policję. W przypadku, gdy pojawi się zagrożenie jego zdrowia lub życia, niezwłocznie powinien oddalić się od pojazdu.

Dodatkowe zalecenia

Kierowca podczas postępowania zgodnie z instrukcją wypadkową powinien zadbać o środki ochrony osobistej – rękawice, buty, okulary i maskę. Po ich skażeniu musi pamiętać o ich usunięciu w bezpieczne miejsce. Kluczowe w sytuacji awaryjnej jest szczegółowe poinformowanie służb o zdarzeniu – kierowca nie może jako pierwszy skończyć połączenia z numerem alarmowym. Podczas zgłoszenia powinien on podać miejsce zdarzenia, bieżącą sytuację, dokładnie opisać ładunek ADR i sposób jego przewozu. Jeśli na miejscu będą osoby poszkodowane, to podać ich liczbę. Kierowca powinien też zwięźle odpowiadać na ewentualne pytania zadawane przez dyspozytora.

Zagrożenie pożarem

 

Gaszenie płonącego ładunku ADR to zadanie dla Straży Pożarnej – kierowca nie powinien tego robić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pożar jest mały (np. jedna sztuka przesyłki), a podjęcie próby jego ugaszenia nikomu nie zagraża. W tym wypadku gaszenie należy rozpocząć od źródła pożaru, zgodnie z wiatrem i od czoła pożaru. Konieczne jest skuteczne dogaszenie pogorzeliska. W przypadku, gdy zapali się opona założona na koło pojazdu, kierowca ADR powinien kontynuować jazdę z niewielką prędkością, aż do odpadnięcia opony – nie wolno gasić jej w czasie postoju, gdy znajduje się na kole.

Poprzedni wpis: Czy kierowca cysterny może zabierać dodatkowych pasażerów? Następny wpis: Czy da się pogodzić życie rodzinne i pracę jako kierowca międzynarodowy?