Jak zdobyć uprawnienia ADR?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

W Polsce towary niebezpieczne stanowią około 10% udziału w ogólnej liczbie ładunków, które są przewożone transportem lądowym. Z tego najwięcej zajmują paliwa płynne, które transportuje się w cysternach. Aby prowadzić samochód z cysterną wypełnioną towarem niebezpiecznym, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Do uzyskania kwalifikacji należy ukończyć kursy ADR. Przewóz towarów niebezpiecznych jest oparty głównie na transporcie drogowym, a ilość ta cały czas rośnie, stwarzając coraz lepsze warunki zatrudnienia.

Przepisy dotyczące ADR w Polsce reguluje Umowa Europejska o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Według tych przepisów kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia i egzaminu. Kursy ADR można podzielić na:

– szkolenie podstawowe, które umożliwiają transport towarów niebezpiecznych prawie wszystkich klas wyłącznie w ciężarówkach

– szkolenie specjalistyczne, które uprawnia do przewozu towarów w cysternach, towarów wybuchowych oraz promieniotwórczych.

Aby uzyskać uprawnienia specjalistyczne trzeba najpierw posiadać kwalifikacje podstawowe.

Wymagania i przebieg szkolenia oraz egzaminu ADR

Osoby ubiegające się o zaświadczenie ADR muszą ukończyć 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii C lub C+ z kodem 95, które uprawnia do jazdy jako zawodowy kierowca. Do uzyskania zaświadczenia wymagane jest także ukończone szkolenie ADR oraz zaliczenie egzaminu ADR. Na kursie omawiane są zagadnienia dotyczące zachowania cysterny w drodze, systemów napełniania i opróżniania cystern, dodatkowych przepisów szczególnych dotyczących używania pojazdów ADR oraz dokumentacji i oznakowań, które są niezbędne do wykonania przewozu.

 

Kurs ADR kończy egzamin ADR, który przeprowadzany jest na podstawie pytań testowych jednokrotnego wyboru. W arkuszu spośród trzech podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin podstawowy składa się z 30 pytań, z czego 20 poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik, a całość trwa 60 minut. Następny egzamin w zakresie cystern składa się z 18 pytań, z czego poprawnie trzeba odpowiedzieć na 12 z nich i trwa on 45 minut.

Poprzedni wpis: Szkoła kierowców - Twoja szansa na karierę Następny wpis: Prawo jazdy C+E. Do czego uprawnia?