Jak wyglądają kursy dla kierowców cystern?

Data publikacji: 19 maja, 2022

Towary niebezpieczne w Polsce przewożone są głównie transportem drogowym. W Trans Polonii przewozimy płynne towary ADR z użyciem dostosowanych do tego cystern. Aby móc zostać kierowcą transportującym tego typu produkty, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Uprawnienia te można zdobyć, odbywając szkolenie. Przewóz niebezpiecznych ładunków jest zajęciem, które mogą wykonywać jedynie pracownicy znający restrykcyjne przepisy regulujące branżę.

W jaki sposób przebiega specjalistyczny kurs ADR na cysterny?

Kursy ADR dzielą się na dwa główne rodzaje. Pierwszym z nich jest szkolenie podstawowe, będące (jak sama nazwa mówi) podstawą do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Po zdaniu kursu podstawowego można przystąpić do jednego z trzech szkoleń specjalistycznych: przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, przewozu towarów promieniotwórczych lub przewozu towarów wybuchowych. Aby móc przystąpić do kursu specjalistycznego konieczne jest ukończenie kursu podstawowego.

Na szkoleniu ADR na cysterny poruszane są takie tematy jak zachowanie cysterny na drodze systemy napełniania i opróżniania cystern, przepisy dotyczące pojazdów ADR, dokumentacja potrzebna do transportu, czy oznakowania pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.

Specjalistyczne szkolenie ADR dla kierowców trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych.

Egzamin po kursie dla kierowców cystern

Kurs specjalistyczny zakończony jest pisemnym egzaminem państwowym. Egzamin w zakresie transportu ładunku w cysternach składa się z 18 pytań jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać pozytywny wynik, konieczne jest udzielenie 12 poprawnych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu ma się 45 minut. Jeśli kursant nie zda testu, przysługuje mu prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczął się kurs.

Kursanci, którzy zdali egzamin, otrzymują zaświadczenie ADR wydane przez Marszałka Województwa.

Uzyskane uprawnienia mają ważność 5 lat od daty zaliczenia egzaminu. Aby po tym czasie móc kontynuować pracę jako kierowca cystern, konieczne jest przejście szkolenia doskonalącego.

Poprzedni wpis: Nowe Zestawy w naszej Flocie! Następny wpis: Trans Polonia ze znakomitymi wynikami SQAS oraz nowym Certyfikatem!