Zasady przewożenia chemikaliów

Data publikacji: 14 lutego, 2022

Chemikalia, czyli towary niebezpieczne muszą być przewożone właściwie oznakowanymi pojazdami. Z kolei kierowcy kierujący tymi pojazdami powinni przejść odpowiednie szkolenie. Podczas transportu chemikaliów priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa ich przewozu. Szczegółowe informacje i wytyczne zawarte są w międzynarodowej umowie dotyczącej przewozu ładunków niebezpiecznych ADR.

Czym są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to wszelkie substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska i mienia. Do szkód mogą doprowadzić w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi. Zwykle substancje niebezpieczne powodują szkody natychmiastowo po kontakcie z nimi, ale niektóre mogą być szkodliwe dopiero po jakimś czasie. Wszystkie tego typu substancje są nazwane unikatowymi nazwami. Materiały niebezpieczne dzielą się m.in. na wybuchowe, zapalne, trujące, zakaźne, żrące czy promieniotwórcze. Najczęściej przewożonymi materiałami niebezpiecznymi są paliwa, alkohole i materiały wykorzystywane w rolnictwie i przemyśle.

Ustawa reguluje to, jakie towary i w jakich ilościach uważane są za niebezpieczne. Przepisy również regulują, w jaki sposób powinny być pakowane różne substancje.

Jak należy postępować podczas kontaktu z chemikaliami?

Przewóz substancji niebezpiecznych może być wykonywany tylko przez osobę, która ma zaświadczenie i uprawnienia ADR. Na pojeździe, którym są transportowane chemikalia, musi znajdować się pomarańczowa, odblaskowa tablica ADR informująca o tym, jaki rodzaj substancji niebezpiecznych jest nim transportowany.

Każdy pojazd, którym przewożone są chemikalia, musi być wyposażony w skrzynkę ADR, kamizelkę ostrzegawczą, przenośne oświetlenie, okulary i rękawice ochronne oraz inne przedmioty uzależnione od tego, jaki rodzaj towaru jest przewożony. W pojeździe powinna się znaleźć również instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia.

Przepisy regulują jakie towary mogą być przewożone tym samym pojazdem oraz jakie materiały w jednym pojeździe mogą znajdować się obok siebie.

Poprzedni wpis: Kobieta Kierowca C+E? Czemu nie! Następny wpis: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?