Jakie towary podlegają transportowi w określonej temperaturze?

Data publikacji: 2 listopada, 2022

Aby transportowane towary zachowywały swoje właściwości, konieczne jest przewożenie ich w odpowiednich warunkach. Jednym z wymogów jest odpowiednia temperatura, ponieważ niektóre substancje są wrażliwe na jej zmiany. Często okazuje się, że zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura sprawia, że dany produkt nie nadaje się już do użytku. Rola omawianej temperatury jest szczególnie ważna w transporcie ADR, gdyż nieodpowiednio transportowana niebezpieczna substancja może doprowadzić do np. eksplozji.

Jakie towary przewożone są w temperaturze kontrolowanej?

Przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej polega na tym, że odpowiednia temperatura wewnątrz naczepy jest utrzymywana przez cały czas trwania przejazdu.

Przykładem substancji, które muszą być transportowane w określonej temperaturze, są różnego typu nadtlenki organiczne. Ciepło może doprowadzać do ich rozkładu egzotermicznego, który prowadzi do wydzielania się szkodliwych oraz palnych gazów lub oparów.

Produktami, które powinny być transportowane w odpowiedniej temperaturze, są niektóre produkty medyczne, leki, kosmetyki, materiały biologiczne, elektronika, kwiaty, artykuły spożywcze, chemiczne czy materiały budowlane. Poza temperaturą często istotna jest odpowiednia wilgotność oraz wentylacja.

W jaki sposób utrzymać temperaturę kontrolowaną?

Usługi transportowe w warunkach kontrolowanej temperatury wykonywane są za pomocą nadwozi z agregatem lub kontenerów chłodniczych. Agregaty ochładzają lub ogrzewają temperaturę w naczepie. Aby móc zasilać agregat chłodniczy lub grzewczy konieczne jest zastosowanie również agregatów naczepowych, które zasilają je w energię elektryczną.

W transporcie substancji wrażliwych na temperaturę ważne jest również zadbanie o określenie możliwie jak najkrótszej trasy oraz wyeliminowanie zbędnych postojów.

Poprzedni wpis: Świąteczny Konkurs dla Dzieci Rozstrzygnięty! Następny wpis: W jakich sytuacjach opłacalna jest dzierżawa cysterny?