Jak długo ważne są certyfikaty dla kierowców zawodowych?

Data publikacji: 29 sierpnia, 2023

Współczesny rynek transportowy stawia coraz większe wymagania przed kierowcami zawodowymi, którzy muszą nie tylko być biegli w swoim fachu, ale również posiadać aktualne i stosowne kwalifikacje. Jednym z obowiązkowych dokumentów dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne jest świadectwo kwalifikacji zawodowej ADR. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy i jak można odnowić to ważne świadectwo.

Kiedy należy odnowić świadectwo ADR?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej ADR ma określony czas ważności, który wynosi 5 lat. Po tym okresie, każdy kierowca ADR W Polsce  przewożący towary niebezpieczne musi przystąpić do procesu odnawiania dokumentu. Najlepiej zacząć ten proces na kilka miesięcy przed upływem ważności świadectwa, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z brakiem aktualnego dokumentu podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie uzupełniające jako podstawa odnowienia

Przedłużenie ważności świadectwa ADR wymaga odbycia szkolenia uzupełniającego w ośrodku szkolenia zawodowego. Szkolenie to ma na celu przypomnienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, a także zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w obowiązujących przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy omawiają zagadnienia związane z klasyfikacją, oznakowaniem, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem oraz przewozem towarów niebezpiecznych.

Egzamin końcowy i odnowienie świadectwa

Szkolenie uzupełniające kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestników. Egzamin ten jest przeprowadzany przez egzaminatorów wyznaczonych przez Transportowego Dozoru Technicznego i obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Po zdaniu egzaminu kierowca otrzymuje stosowne zaświadczenie, które jest podstawą do wystawienia nowego świadectwa ADR.

Poprzedni wpis: Nasza weekendowa integracja! Następny wpis: Co trzeba wiedzieć o odnowieniu świadectwa kwalifikacji zawodowej?