Ile dziennie może jeździć kierowca cysterny?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Myślisz o podjęciu pracy jako kierowca cystern? Chcesz wiedzieć, na czym polega wykonywanie tego zawodu? Dowiedz się, jakie przepisy regulują podstawowe zasady pracy kierowcy. Sprawdź, jak długo kierowca może prowadzić pojazd, jakie przerwy przysługują mu podczas pracy i między kolejnymi zmianami.

Zasady dotyczące pracy kierowcy na terenie państw Unii Europejskiej reguluje rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Przepisy te określają nie tylko maksymalny dzienny czas jazdy, ale także czas przysługującego kierowcom odpoczynku i wiele innych zasad, które poprawiają bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo na drogach.
Według rozporządzenia kierowcą jest każda osoba, która prowadzi pojazd niezależnie od czasu jazdy oraz osoba, która jest przewożona w celu podjęcia kierowania pojazdem w razie potrzeby. Przepisy dotyczące pracy kierowców dotyczą wszystkich kierowców, również kierowców ADR, niezależnie od rodzaju zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenie, samozatrudnienie). We wszystkich przypadkach maksymalny dzienny czas jazdy kierowcy wynosi 9 godzin (z 45-minutową przerwą po maksymalnie 4,5 godziny jazdy, której nie dolicza się do czasu jazdy). Jeśli sytuacja tego wymaga, może on być wydłużony do 10 godzin, jednak nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Rozporządzenie określa także maksymalny czas jazdy w tygodniu. Wynosi on 56 godzin. Jednak jeśli kierowca sięgnął górnej granicy, w kolejnym tygodniu nie będzie mógł jechać więcej niż 34 godziny, ponieważ maksymalny czas jazdy w czasie dwóch tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Jeśli kierowca jeździł przez 40 godzin w jednym tygodniu, w kolejnym może jeździć 50 godzin.

Czas jazdy a czas pracy

 

Przepisy określają zarówno maksymalny czas jazdy, jak i maksymalny czas pracy kierowcy (tu mają zastosowanie także przepisy Kodeksu Pracy). Czas pracy to czas przeznaczony na wszystkie czynności związane z przewozem drogowym, czyli jazda, załadunek, rozładunek, nadzór, czynności spedycyjne, obsługa dzienna pojazdu i naczepy, utrzymanie pojazdu w czystości i pozostałe niezbędne czynności służbowe. Maksymalny czas pracy nie może przekroczyć w ciągu dnia 15, a w nocy 10 godzin. W tygodniu nie może być to więcej niż 60 godzin, a w rozliczeniu 4-miesięcznym powinno być to średnio 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Wszystkie dodatkowe godziny liczone są jako nadgodziny. Dodatkowo kierowcy przysługuje tzw. dobowy okres odpoczynku, czyli 11 godzin nieprzerwanego czasu wolnego od pracy (ewentualnie skróconego do co najmniej 9 godzin, jednak nie częściej niż trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami wypoczynku), a także odpoczynek tygodniowy w wymiarze 45 godzin, który może być skrócony w niektórych sytuacjach do 24 godzin.

Poprzedni wpis: Zalety pracy jako kierowca międzynarodowy Następny wpis: Czym są tablice ADR i gdzie się je umieszcza?