EUROPEJSKI DOKUMENT CZYSZCZENIA

Data publikacji: 19 czerwca, 2023

ECD – EUROPEAN CLEANING DOCUMENT

Nieraz wspominaliśmy już, jak ważna jest sterylna czystość cystern, przewożących ładunki chemiczne. Proces ich mycia jest niezwykle istotny, bo wykonany nieprawidłowo mógłby skutkować zmieszaniem się ze sobą produktów z dwóch różnych transportów.

Właśnie dlatego cysterny TPG poddawane są procesom czyszczenia po każdym rozładunku – przed podjęciem kolejnego zlecenia, a wszystko odbywa się wyłącznie na certyfikowanych myjniach. Dostarczają one przewoźnikowi dokument czyszczenia, będący dowodem i informacją o tym, jakie dokładnie etapy (kody) mycia zostały zastosowane podczas procesu.  Kody te są jednoznaczne dla wszystkich Państw w Unii Europejskiej i stanowią potwierdzenie dla klienta, że dana cysterna może podjąć przewóz kolejnego, konkretnego produktu.

 

KTO MOŻE WYSTAWIĆ ECD?

Dokument ECD to jedyny identyfikowalny, oceniony pod względem jakości i akceptowany dokument czyszczenia, dotyczący całej Europy. Wystawić go mogą tylko te punkty, które spełniają minimalne kryteria czyszczenia, opracowane przez EFTCO. Są to członkowie EFCTO i certyfikowane stacje, które pozytywnie przeszły badanie SQAS.

SQAS – Safety & Quality Assessment System to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno neutralnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ustawodawstwu ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.

 

ZALETY WPROWADZENIA ECD:

  • Dokument jest przydatny i łatwy w odczytaniu zarówno dla pracowników punktów załadunkowych, jak i przewoźników czy kierowców w każdym kraju w Europie
  • Unikalny system numeracji wprowadza większe bezpieczeństwo i chroni przed sfałszowaniem dokumentów czyszczących
  • Łatwe do odczytania i jednolite w całej Europie kody pomagają w zidentyfikowaniu czynności, jakie zostały wykonane podczas procesu czyszczenia. Kody dostępne są na stronie EFTCO, a ich znaczenie odczytać możemy w aż 15 językach.

Poprzedni wpis: Jak zabezpieczyć ładunek w trakcie transportu? Następny wpis: Poznajcie Super Bohaterów TPG