Do przewozu jakich towarów potrzebne są uprawnienia ADR?

Data publikacji: 25 maja, 2023

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zgodnie z jej zapisem tylko kierowca posiadający stosowne zaświadczenie jest uprawniony do przewożenia materiałów stwarzających potencjalne zagrożenie.

Do przewożenia jakich towarów potrzebne jest zaświadczenie ADR?

Zaświadczenie ADR uprawnia kierowcę do przewożenia towarów niebezpiecznych. W zależności od rodzaju stwarzanego zagrożenia dominującego są one klasyfikowane do jednej z trzynastu klas. Za towary niebezpieczne uznaje się m.in.:

  • przedmioty wybuchowe;
  • substancje zapalne;
  • substancje utleniające;
  • materiały zakaźne i trujące;
  • ładunki promieniotwórcze;
  • substancje żrące;
  • gazy;
  • nadtlenki organiczne.

Te oraz inne stwarzające zagrożenie dla otoczenia ładunki może przewozić jedynie kierowca z ADR. Aby uzyskać zaświadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Należy także przejść stosowne szkolenie oraz zdać egzamin. Posiadanie zaświadczenia wiąże się nie tylko z dodatkową odpowiedzialnością, ale daje również większe możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Jak zdobyć uprawnienia ADR?

O zaświadczenie ADR może ubiegać się osoba, która skończyła 21 lat (nie dotyczy to kierowców pojazdów należących do wojska) oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Kierowca ubiegający się o uprawnienia zobowiązany jest także od ukończenia odpowiedniego kursu ADR oraz zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu kończącego ten kurs. W celu uzyskania zaświadczenia należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego. Uprawnienia ADR wydawane są z 5-letnim okresem ważności. Aby ją przedłużyć, kierowca musi ukończyć kurs ADR doskonalący i zdać egzamin. Należy zrobić to w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności zaświadczenia.

Poprzedni wpis: Poznajcie Super Bohaterów TPG Następny wpis: Międzynarodowy Dzień Spedytora