Czym jest transport intermodalny?

Data publikacji: 14 lutego, 2023

Transport intermodalny charakteryzuje się tym, że w jego trakcie do przewozu ładunków wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą w tego typu przewozie jest używanie jednej jednostki ładunkowej, takiej jak kontener lub nadwozie wymienne przez cały czas trwania przewozu. W jego trakcie nie przeładowuje się towaru do innych kontenerów. Przeciwieństwem takiego transportu jest transport multimodalny.

Największe zalety transportu intermodalnego

Przewóz intermodalny ma bardzo dużo zalet. Taki transport w wielu przypadkach przekłada się na obniżenie kosztów transportu.

Dzięki temu, że nie ma konieczności przeładowywania towarów jak w transporcie multimodalnym, obniża się ryzyko uszkodzenia przewożonych rzeczy. Zmniejsza także szansę na opóźnienia dostawy. Z tego powodu przyczynia się do podniesienia jakości usług.

W transporcie intermodalnym występuje jedynie jedna umowa na przewóz. Tylko jeden wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg całej trasy. Jest to bardzo praktycznym rozwiązaniem.

Taki transport umożliwia jednorazowe przewiezienie dużej ilości ładunku.

Charakterystyka przewozów intermodalnych

Jeśli towar przewożony w ten sposób jest niebezpieczny, musi być transportowany przez kierowcę z ADR. Osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień, nie mogą przewozić żadnego typu substancji zagrażających ludziom lub środowisku naturalnemu.

Przewozy intermodalne klasyfikowane są ze względu na zasięg, np. na przewozy międzynarodowe, krajowe, kontynentalne czy międzykontynentalne.

Różnią się także rodzajami użytych jednostek. Mogą być to naczepy, kontenery, pojemniki specjalne i nadwozia wymienne.

Podczas transportu intermodalnego można korzystać z różnych środków transportu, np. szynowego, morskiego, lotniczego, drogowego.

Poprzedni wpis: Szczęśliwego Dnia Kobiet! Następny wpis: Transport Płynnych Produktów Spożywczych