Czym jest międzynarodowa umowa ADR?

Data publikacji: 28 lipca, 2022

Umowa ADR dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Spisano ją 30 września 1957 roku w Genewie. Przez Polskę została ratyfikowana w roku 1975. Umowa ta reguluje szereg dziedzin, które są związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. Składa się z trzech części: umowy właściwej oraz załączników A i B. Umowa nowelizowana jest co dwa lata. Obowiązuje w 50 krajach.

Jakie informacje znajdują się w umowie ADR?

Właściwa część umowy określa stosunki prawne pomiędzy państwami, które ją podpisały. Obejmują ustalenia dotyczące m.in. nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych, kar za nieprzestrzeganie ustaleń, czy pracowników związanych z ADR.

Załączniki A i B są integralną częścią umowy. Znajdują się w nich kwestie regulujące warunki przewozu konkretnych towarów.

W załączniku A wyszczególnione są przepisy ogólne i te dotyczące przedmiotów i materiałów niebezpiecznych. Składa się on z 7 części.

Załącznik B zawiera przepisy dotyczące operacji transportowych, takie jak wymagania dotyczące członków załogi, dokumentacji czy wyposażenia. Poza tym można w nim znaleźć przepisy dotyczące środków transportu omawiające wymagania związane z konstrukcją pojazdów.

Pracownicy związani z przewozem towarów niebezpiecznych

Umowa opisuje dokładne wymagania wobec pracowników ADR. Aby pracować z materiałami niebezpiecznymi, konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień.

By móc otrzymać pracę jako kierowca ADR, niezbędne jest ukończenie kursu ADR oraz zdanie egzaminu kończącego kurs. Zaświadczenia konieczne do przewożenia towarów niebezpiecznych wydawane są przez marszałka województwa w ciągu 7 dni od zdania egzaminu.

Każde przedsiębiorstwo związane z przewozem, pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych powinno mieć doradcę do spraw bezpieczeństwa. Osoba ta odpowiada za wspieranie działań, które zapobiegają zagrożeniom związanym z prowadzeniem działalności, sporządza sprawozdania do wojewody oraz pomaga realizować wymagania nałożone przez konwencję. Aby zostać doradcą, konieczne jest posiadanie ważnego świadectwa doradcy.

Poprzedni wpis: Jak stworzyć zaplecze logistyczne w transporcie? Następny wpis: Rozstrzygnięcie konkursu Zdjęcie z Trasy 2022