Transport naszym okiem - Strona 5

Transport towarów ADR w świetle przepisów

Transport towarów ADR jest szczególnym rodzajem transportu. Wymaga on przestrzegania przepisów zawartych w międzynarodowej Konwencji ADR. Nakłada ona ściśle określone wymogi na wszystkich uczestników takiego rodzaju transportu. Należy koniecznie znać przepisy i bezwzględnie się do nich stosować. Obowiązki pracowników na konkretnych etapach transportu towarów ADR Szczególna rola w przypadku przewozu ADR przypada nadawcy, gdyż jest on odpowiedzialny za przygotowanie ładunku do transportu. Po jego stronie pozostaje właściwe opakowanie […]

Czytaj dalej

Kierowca ADR – jakie wymogi musi spełnić?

Każdy kierowca zawodowy z pewnością spotkał się z terminem ADR. Najprościej mówiąc, jest to europejska umowa dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych np. łatwopalnych. Coraz więcej kierowców decyduje się na szkolenie w tym zakresie. Wynika to częściowo z chęci doskonalenia się w kwestiach zawodowych, ale też ze wzrostu świadomości i, co oczywiste z chęci zarabiania większej stawki. Jakie wymogi musi spełniać kierowca ADR? Odpowiemy na to pytanie. Co zrobić, by zostać kierowcą ADR? Przepisy […]

Czytaj dalej

Co zaliczamy do towarów niebezpiecznych?

Ładunki niebezpieczne (ADR) są to materiały (stałe, ciekłe i gazy), które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego i mienia, a także przedmioty zawierające takie materiały. Aby transport tego rodzaju ładunków mógł przebiegać w bezpieczny sposób, istnieją ścisłe przepisy dotyczące ADR. Każdy ładunek niebezpieczny podlega ścisłej klasyfikacji. Umożliwia to określenie warunków i sposobów jego transportu oraz odpowiednie zabezpieczenie. By je przewozić należy posiadać […]

Czytaj dalej